Бързо търсене

от  

  -до  

търси Разширено търсене

Троян » Резервати

Резерват "Козя стена"

 

Резерват "Козя стена"Обособен е през 1987 г. Площта му е 902,2 хектара - най-малкият резерват в Национален парк Централен Балкан'. Създаден е с цел опазването на ендемичния вид старопланински еделвайс, на вековни букови и буково-елхови гори, обиталища на рядко срещани диви животни - кафява мечка, скален орел и др. Горите покриват 63% от територията на резервата. Варовиковите скални масиви във високите части на резервата представляват уникално месторастение за много редки и ендемични растителни видове. Тук можете да отседнете в хижа 'Козя Стена' и да се наслаждавате на природата и чистия въздух.

 

 

Резерват "Козя стена"Резерват "Козя стена"


Резерват "Стенето"

 

Резерват "Стенето"Обявен е през 1963 година. Площта му е 3602, 4 хектара. През 1979 година е включен в Световната мрежа на биосферните резервати. Горските екосистеми заемат 94% от територията му. Обитаван е от над 1000 вида висши растения. На първо място е в Националния парк по брой на редките видове. Уникална фауна - 440 вида животни и птици, от които 97 защитени. В източната част на резервата са разположени най-големите смърчови формации в Националния парк.

 

 

Резерват "Стенето"Резерват "Стенето"


Резерват Джендема

 

Резерват Джендема Обявен е през 1983 г. с цел да се запазят субалпийските скални местообитания на ендемични, редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти. Площта му е 1606,9 хектара. Тук се намират около 30 водопада с височина над 20 метра. В резервата растат над 20 ендемични вида растения, от които 13 български и 7 балкански. Изключително трудно достъпен и слабо проучен резерват, но пък и най-красивия.

 

Резерват Джендема Резерват Джендема

Абонирай се за Нашият Бюлетин
Въведете вашия имейл
банер бижута