Бързо търсене

от  

  -до  

търси Разширено търсене

Тетевен » Резервати

резерват Боатин Стара планина

Защитени природни обекти , биоразнообразие : На територията на Община Тетевен за разположени два от резерватите от Народен парк “Централен Балкан” - резерватите Боатин и Царичина .

резерват БОАТИН - Намира се под вр. Тетевенска баба, в землището на с. Дивчовото

- Растителност - най-големия национален резерват за букова гора. И още: над букавата гора се разпростира поясът на иглолистната растителност, тук е и последното останало находище на клек в Стара планина – общо около 600 вида растения, някои от тях вписани и в Червената книга на България.

- Животински свят - кафява мечка, почти всички видове български кълвачи, уралска улулица и др.

резерват ЦАРИЧИНА - Намира се в землището на с. Рибарица .

Резерват Царичина Рибарица Стара планина- Растителност - Тук се намира единственото по-ясно обособено находище на бяла мура в Средна стара планина и на Балканския п-в. Тук са отцелели повече от 600 вида растения, от които 23 са вписани в Червената книга на България.

- Животински свят - Кафява мечка, вълк, видри , дроздове, чинки, многобройни грабливи птици, сови и др.

Особен интерес за орнитолозите (респ. възможност за развитие на алтернативни форми на туризъм) е защитената местност Черния рът, където може да се наблюдава богато разнообразие от защитени видове птици.

Абонирай се за Нашият Бюлетин
Въведете вашия имейл
банер бижута